LAZERLE GÖZ AMELİYATI

Lazerle göz ameliyatı halk arasındaki ismi göze ”çizik attırmak” olarak bilinir.  Son yıllarda gerek maliyet açısından gerekse estetik açısından dünyada çok tercih edilen bir yöntemdir. Yapılacak ameliyat şekline göre 10 dakika cıvarında yapılan ameliyatlardır. Bu tür ameliyatlara olumsuz bakanlar genelde gözlük satan firmalardır. Sizlere tarafsız olarak bilgi vermek ve doğru seçim yapmanıza yardımcı olmak amacı ile bu yazıyı yazmış bulunmaktayız. Bilgi amaçlıdır.

Yaygın göz kusurları 1- miyopi  2- Hipermetropi  3- Astigmatizm   4- Prespyopi

EXCIMER LAZER AMELİYATI : 1- Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK), 2- Kesikli Ameliyat (LASIK), 3-Diğerleri(Wavefront,vs)

MİYOPİ (Uzak Görememe) : Miyopi hastaları yakın nesneleri çok iyi görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Bu kusuru düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak  gerekiyor.  Bu ise gözlük, kontak lens yada excimer  lazer ile korneanın üzerini düzleştirmek suretiyle yapılabilir.

HİPERMETROPİ ( Yakını görememek) : Gözün içine giren ışığın retinanın arkasında odaklanması durumudur. Tedavisinde amaç göz kırıcılığını arttırmaktır.

ASTİGMATİZM  : Kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur. Astigmatizm tedavisinde ise gözlük, kontak lens ya da korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için çeşitli lazerler kullanılır.

–  PRESPYOPİ : Göz lensinin, kırıcılığını değiştirme gücünün yaşa bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan bir kusurdur. Genellikle kırk yaş sonrası ortaya çıkar ve altmışlı yaşlara kadar ilerler.

Bu hastalar, yakını görebilmek için gözlük kullanmak zorundadırlar. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varikofal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın, diğerinin uzak görme için ayarlanması da hem yakını hemuzağı net olarak göremeyenler için uygulanan tedavi biçimlerinden biridir ve bu “monovizyon” olarak adlandırılır. Son yıllarda bu konuda kontak lens, lazer, cerrahî müdahale gibi olasılıklar artmıştır.

EXCIMER LAZER AMELİYATI : Bu tedavi şekli, korneanın şekil ve kırıcılığının lazer ışınlarıyla düzeltilmesi esasına dayanır.

Excimer lazer tedavisinin yaygın olarak kullanılan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kornea yüzeyine uygulanır, diğeri ise kornea içine. Bunların haricinde wavefornt, epi-lasik gibi kişiye özel çeşitleri de vardır. Kişiye özel tedavilerin fiyatı % 50 daha pahalı olan kişiye özel bir çalışmalardır.

 

Göz ameliyatı  yöntemlerine bir sonraki yazılarımızda devam edeceğiz. Saygılarımızla …

Leave a reply