HASTA MAHREMİYETİ VE HAKLARI KANUNU

Doktorlarımız tarafından hasta bilgileri,  hastalık bilgileri ve tedavi şekilleri, hastanın yakınları ile ilgili bilgiler, hasta fotoları, videoları görsel basında, sosyal hesaplarda (instegram, facebook,,,,) paylaşılması kesinlikle kanunlarla yasaklanmıştır.

Hasta hakları ve mahremiyeti hakkındaki yasaklar ve kanunlar, Türk Tabipler Birliği tarafından, Türk Medeni Kanununda, Türk Ceza Kanununda açıkça belirtilmiştir. Kanuni gerekçeleri olmadan ve kanuni izin olmadıkça kimse ile paylaşılmaz.

Özellikle ameliyat esnasında çekilen fotolar(Burun ameliyatı,vs…) videolar kesinlikle hiçbir yerde yayınlanmamalıdır. Doktor tarafından sosyal medyada yayınlanması durumunda ve şikayet edilmesi  durumunda, doktorlarında reklam amaçlı paylaşımından dolayı, kısa süreli meslekten men, yüklü para cezası ve hapis cezası ile cezalandırılmaları söz konusudur. 

Kısacası, ister doktor tarafından, ister başkası tarafından hastanın izni dahi olsa; hasta mahremiyeti açısından hemde kanunen yasak olduğundan dolayı, hastaların ilk halleri(öncesi) ile ameliyattan sonraki halleri(sonrası) kesinlikle hiçbir sosyal medya hesabında, basında, televizyonda reklam amaçlı paylaşılamaz. Nedenleri:

  • Doktorların,  reklam amaçlı hasta fotosu paylaşmaları kanunen yasaktır. Etik değildir. Yanıltıcı olabilmektedir.
  • Öncesi sonrası fotolarda, fotoshop ile düzeltmeler yapılmak suretiyle, hastalar yanlış yönlendirilmekte, haksız rekabet oluşmakta ve hasta iyi bir seçim yapamamaktadır. İşinde çok iyi olan doktor ile işinde vasat olan doktoru ayırt edememektedir. Sonrasında hastalar sorun yaşayabilmektedirler. Her doktor, her ameliyatı iyi yapamaz. Bazılarını çok iyi, bazılarını normal, bazılarında vasattır.
  • Kendine güvenen doktorlar, asla hasta üzerinden reklam yapmazlar, hasta mahremiyetine önem verirler. Kanunlara ve hastalara saygılıdırlar. Bu sebeple hastaların öncesi sonrası fotolarını paylaşmazlar. Bu şekilde de hastaları yanlış yönlendirmiş olmazlar.
  • Doktorların ciddi reklam maliyetlerinden dolayı, ameliyat ücretleri de artmaktadır. Hastalara bu ücret yansıtılmaktadır.

Hastalar, hangi işlemi yaptırmayı düşünüyorsa, doktorun o işlemde ne kadar iyi olup olmadığını araştırmalıdır.                    rs-amouresthetic.com  Sizlere her türlü bilgi vermek ve operasyonunuzu doğru doktorun yapmasını sağlamak amacıyla, dilediğiniz an Sizleri bilgilendirmektedir. UNUTMAYALIM, HER DOKTOR BÜTÜN AMELİYATLARI ÇOK İYİ YAPAMAZ. Bir kısmında çok başarılı olabilir, bir kısmında normal, bir kısmında vasat sonuç alabilir. Bu sebeple ameliyata göre doktor seçimi başarının yüzdesi açısından çok önemli.  Bu sebepledir ki tıp doktorları uzmanlık alanlarına ayrılmışlardır.

SORMANIZ GEREKEN ÖNEMLİ DETAYLAR:

Olacağınız ameliyatın hangi ortamda olacağı(Her tür ameliyat hastanede, ameliyathanede olmalıdır.), ameliyat öncesi kan tahlilleriniz yapılıyor mu? Ön muayenede doktorunuz tarafından detaylı bilgi veriliyor mu? Ameliyat öncesi ve sonrası dinlenmeniz için ve Size oda tahsis ediliyor mu? Ameliyatı yapacak hekim branşında uzman doktor mu ve cerrah mı? Kaç yıllık doktor? Bu soruların cevabı çok önemlidir.

Muayenehane ortamlarında yapılan ameliyatlar risklidir ve kanunen yasaktır. Her türlü küçük, büyük ameliyat ayırt etmeksizin, ameliyat öncesi bir takım bulaşıcı hastalık ile ilgili kan tahlillerinin  yapılması kanunen zorunludur. Sağlık açısından mecburidir.

FOTOSHOPLU, gerçek dışı fotolara inanıp da, ameliyatlarımızın yönünü bu fotolara bakıp yönlendirmeyin. Sonuç çok büyük sıkıntılara neden olabilir. Doktorunuzu iyice araştırın. Bilgi amaçlıdır.

Leave a reply